Ładowanie…

Cloudtouching / Chmurdotykanie

GregF
Dotknij / Touch...

’Cloudtouching’ on-line

(English text below)

Od 26 listopada 2021 na serwisach streamingowych i muzycznych dostępny jest Cloudtouching!

To utwór od którego zaczął się projekt Cloudtouching-Chmurdotykanie. Natomiast dźwięk, od którego zaczyna się utwór, i jednocześnie od którego się wszystko zaczęło, to dźwięk wariometru – przyrządu, który wskazuje czy się wznosisz, czy opadasz. Taki dźwięk jak na początku Cloudtouching słyszysz, kiedy lecąc znajdziesz się w ostrym noszeniu, takim, które w kilka chwil zaciągnie Cię do podstawy cumulusa. A co potem? Posłuchaj w Cloudtouching!

Tutaj znajdziesz Cloudtouching na Spotify i innych serwisach.


Starting from 26th of November, 2021, Cloudtouching is available on streaming and music services!

This is the track that started the Cloudtouching-Chmurdotykanie project. The sound with which the piece begins, and at the same time whole project began, is the sound of the variometer – an instrument that indicates whether you are flying up or down. Such sound as on the beginning of the song, you hear when you find a pretty lift as you fly, one that will drag you to the base of the cumulus in moments. And what next? Listen on Cloudtouching!

Cloudtouching – on Spotify and other services here.