Ładowanie…

Cloudtouching / Chmurdotykanie

GregF
Dotknij / Touch...

’Mardi Himal’ (single) on-line

(English text below)

12 listopada 2021 Mardi Himal, w skróconej, singlowej wersji pojawił się na serwisach streamingowych i muzycznych!

Mardi Himal to miejsce zawieszone wysoko pod niebem, na stokach Machhapuchhare – świętej góry w Himalajach. Tak też postanowiłem zatytułować utwór będący wspomnieniem paralotniowej wyprawy tamże.

W Mardi Himal nie znajdziesz instrumentów elektronicznych, ani też syntezatorów. Do nagrania użyłem tego co miałem pod ręką, głównie gitar, przywieziony z Nepalu bębenek madal, ale też np. kieliszek z winem. Są tam też przywiezione z Nepalu dźwięki ulicy, atmosfera buddyjskiej świątyni, świst wiatru gdzieś wysoko w górach, ale też mozół podejścia na górę jak też euforia związaną z lotem w dół.

Dłuższa wersja utworu będzie dostępna na płycie.

Tutaj znajdziesz Mardi Himal (single) na Spotify i innych serwisach.


On 12th of November, 2021, Mardi Himal in shorter, single type version, appeared on streaming and music services!

Mardi Himal is a place suspended high under the sky, on the slopes of Machhapuchhare – a saint mountain in the Himalayas. This is also how I decided to title the piece, which is a reminiscence of a paragliding trip there.

In Mardi Himal you will not find electronic instruments or synthesizers. For the recording, I used what I had at hand, mainly guitars, a madal drum brought from Nepal, but also a glass of wine, for example. There are also sounds of Nepali streets, the atmosphere of a Buddhist temple, the whistling of the wind somewhere high in the mountains, but also the toil of climbing, as well as the euphoria associated with the flight down.

A longer version of the song will be available on the longplay album soon.

Mardi Himal (single) – on Spotify and other services here.