Ładowanie…

Cloudtouching / Chmurdotykanie

GregF
Dotknij / Touch...

’Eveninglide’ on-line

(English text below)

Od 21 listopada 2021 na serwisach streamingowych i muzycznych dostępny jest Eveninglide!

Co do zasady latanie jest przyjemne, ale jednocześnie dość stresujące. Turbulencje, rotory, termika… to wszystko wymaga ciągłej uwagi, ale z drugiej strony dzięki temu możesz utrzymywać się w powietrzu godzinami i pokonywać dziesiątki, jeśli nie setki kilometrów. Na szczęście nie każdy lot musisz okupywać stresem. Wieczorami zazwyczaj wszystko się uspokaja. Słońce już nie ogrzewa tak mocno ziemi i prądy powietrzne gasną. Co prawda możesz lecieć już tylko w dół, ale za to wtedy możesz rozkoszować czystą przyjemnością bezstresowego lotu. Ten utwór tworzyłem mając w sobie właśnie emocję długiego, udanego i pełnego wrażeń lotu, zakończonego spokojnym, długim zlotem w dolinę oświetloną zachodzącym słońcem… Czujesz to?

Tutaj znajdziesz Eveninglide na Spotify i innych serwisach.


Starting from 21st of November, 2021, Eveniglide is available on streaming and music services!

In general, flying is enjoyable, but also quite stressful. Turbulence, rotors, thermals … it all requires constant attention, but on the other hand, thanks to that you can stay in the air for hours and cover dozens, if not hundreds of kilometers. Fortunately, you don’t have to pay with stress for every flight. Usually everything calms down in the evenings. The sun stops heating the earth slowly and the air currents calm down. At that time you can fly downwards only, but then you can enjoy the pure pleasure of a stress-free flight. I created this piece with the emotion of a long, successful and eventful flight, ending with a quiet, long glide down into the valley illuminated by the setting sun… Do you feel it?

Eveninglide – on Spotify and other services here.